NOĆ DUBOKA VLADA I SVE ŽIVO SPAVA,
NA STAROME TORNJU PONOĆ OTKUCAVA.

I U TOME ČASU ,SA GRANČICOM KRINA,
ANĐEO SE SPUSTI SA RAJSKIH VISINA.

SVE POSPALO ĆUTI,NIKO SE NE BUDI,
NE VIDE GA ZVERI ,NE VIDE GA LJUDI.

AL‚OSEĆA GRANJE,PA SE TIHO SVIJA,
OSEĆA GA LAHOR,PA SLATKO ĆARLIJA.

I ANĐEO MIRA,KROZ DUBOKU TAMU,
SPUSTI SE PRED OLTAR U PUSTOME HRAMU.

PA PREKRSTIV RUKE NA BLAŽENE GRUDI,
RUJNU ZORU ČEKA,DA NEBO ZARUDI.

ANĜELO DE PACO

NOKTO PROFUNDA REGAS KAJ ĈIO DORMAS.
SUR MALNOVA TURO NOKTOMEZON TIKTAKAS.

TIUN MOMENTON KUN LILIOBRANĈETO,
ANĜELO MALSUPRENIRIS DE SUR PARADIZA ALTECO.

ĈIO DORMAS NENIU VEKIĜAS
NE VIDAS ĜIN HOMOJ NEK VIDAS ĜIN BESTOJ.

SED SENTAS ĜIN BRANĈARO SVINGANTA,
SENTAS ĜIN VENTETO DOLĈE BLOVETANTA.

KAJ PACANĜELO TRA PROFUNDA MALHELO
MALSUPRENIRAS ANTAŬ OLTARON EN SENHOMA TEMPLO.

JA,KUN KRUCIGITAJ MANOJ SUR BEATA BRUSTO,
AŬRORON ATENDAS,POR ĈIELO EKRUĜIĜI.

ESPERANTGITA DE MJADRANKA

VOJISLAV ILIĆ/LA14a DE APRILO 1862-MORTIS EN BEOGRADO1894 /ESTIS FILO DE FAMA SERBA POETO JOVANA ILIĆA.LI ESTIS AKTIVA EN LITERTURA RONDO KAJ POLITIKA VIVO DE STUDENTA JUNULARO EN SIA DOMO LI EKKONIS ALIAJN GRAVAJN POETOJN KAJ ĐURA JAKŠIĆ.POSTE LI EDZINIĜIS KUN UNU EL FILINOJ DE ĐURA JAKŠIĆ, TIJANA.LI ENIRIS MILITON KIEL VOLONTULO 1885 KONTRAŬ BULGAROJ.1887 LI DUNGIS EN ŜTATA PRESEJO KAJ 1892 EKLABORIS KIEL INSTRUISTO EN LA SERBA LERNEJO EN TURN SEVERIN./RUMANIO LIMZONE KUN SERBIO- 1893 LI FARIĜIS KONSULO EN PRIŠTINA MEMVOLE.