FORTULIN`.
ONI DIRAS NUN
MALANTAŬ MIA DORSO.
ŜI KORE SPITAS AL SUN`
AL SIA AŬTUN`.

FORTULIN`
EĤADAS VENTE.
MORNA GEPATRA TOMBO.
EKIS PLUVO ŜTORMSENTE.
LARMOJN PREVENTE.

FORTULIN`.
SUR MUTAJ LIPOJ
RIDO KIEL SALUTO
MALGRAŬ FIAJ VIV- VIPOJ.
PALIĜAS LIPOJ.

FORTULIN`!
FORTA MANPREMO.
DENTOJ GRINCAS DOLORE.
TRISTA ANIMPLOREMO
KAJ KORPOTREMO.

FORTULIN`
KUN MILDA MIEN`!.
LA VIVO ATENDAS VIN.
AL LA GEPATRA BIEN`.!
NU,IRU TIEN!

VERKIS MIRIC JADRANKA LAŬ ĈINESKO 3,5,7,7,5


``MALĜOJO POVRA,NUR TURMENTAS BRUSTON
SED NE POVAS MORTINTOJN VEKIGI!``

`` TUGA JADNA SAMO MUČI GRUDI
AL` NE MOŽE MRTVE DA PROBUDI.``

LA ELEGIAN VERSON VERKIS LA FAMA SERBA POETO BRANKO RADIĈEVIĈ/ naskiĝis la 28-an de MARTO 1824 -mortis la 1-an de JULIO 1853 EN VIENO/