HIERAŬ VESPERE LA EŬROPANOJ GAJNIS NOVAN ĈAMPIONON EN FUTBALO .
ILI ESTAS LA ANOJ DE LA SERBA JUNULARA REPREZENTARO.
POST DECIDA GOLO KONTRAŬ LA FRANCA REPREZENTANTARO LA SERBAJ JUNULOJ VENKIS KAJ FINFESTIS SIAN UNUAN SUKCESON EN EŬROPA FUTBALA ĈAMPIONECO.
GRATULON AL ĈIUJ !


LA 1 -AN DE AŬGUSTO EKIS ĈIU-JARE BONE ORGANIZITA `` GITARLUDADO` 47`!
JAM TRE KONATA MUZIKA FESTO LAŬKARAKTERE INTERNACIA,KOMENCIĜIS HIERAU VESPERE SUR MONDE KONATA ARKEOLOGA LOKO `` FELIX ROMULIANA``. ,ZAJEĈAR-SERBIO.
LA MUZIKAJ GASTOJ EL BEOGRADO ``NEVERNE BEBE`` MALFERMIS LA MUZIKAN KONKURSAN FESTON ``GITARLUDADO`` KIU DAŬROS TRITAGOJN.
LA ĈEFAN SCENEJON ESTOS SUR MALFERMITA ĈIELO EN ``KRALJEVICA ARBARPARKO`` KIE OKAZOS GRANDA RENKONTIĜO DE MOTORCIKLISTOJ LA 17FOJON!
ĈIUJ MUZIKKONKURANTOJ HAVOS BONŜANCON PLEJ BONE SIN PREZENTI SUR LA MUZIKSCENOJN KAJ EN LA URBOPLACO KAJ EN LA KRALJEVICA PARKO.
GITARLUDADON FERMOS LA FAMA MUZIKGRUPO ``PARNI VALJAK``LA 3A DE AŬGSTO KIAM ONI SCIIGOS LA PUBLIKON PRI LA NOVA VENKINTO DE ĈI TIU MALNOVA MUZIKFESTO OKAZONTA LA 47 FOJON .
ĜUU ANKORAŬ FOJON!