Mia kuz`
tre akurate
venis al ni vespere.
Ni akceptis lin frate,
gaje korbate.

Ja,fraŭlo
li estas vera.
Bonhumora kun plaĉa
konduto ,tre surtera.
Foje mistera.

Filipo,
agrabla junul`
sian genton esploras.
Adresis sin al fakul`.
Agema povrul`.

Serĉas li
stomako tente
el ampleksa medio,
la praulojn ,atente.
Kun ni ,konsente .

Zig-zago.
Tre malfacile.
Dume homoj perdiĝis.
Li serĉas vin mobile
kaj komputile.Verkis Miriĉ Jadranka lau ĉinesko 3,5,7,7,5