Saluton!
Forta manpremo.
Perlas larmoj amaraj.
La arogantemo?
Aŭ laciĝemo ?

Adiau`.
Torento en kor`.
Hazarda renkontiĝo
kaj ne atendita plor`.
Peza la dolor`.

Iame,
Amo kiel pin`..
Ĝoja rido ligas nin.
Ni ne pensis pri la fin`.
Ni tre amis nin.

Vi kaj mi
Vigla ,gaja rid`.
Ondoj da kisoj al vi
pro nia unua vid`.
Al ies avid`.

Ve ,tempo.
pasas rapide .
Restis la vivo spuroj.
Moke aŭ iom ride
Jesu konfide.verkis Miriĉ Jadranka laŭ ĉinesko 3,5,7,7,5