Aŭtuna vesper`.
Tamburadas pluvgutoj.
Ĝojas seka ter`.

Aŭdiĝas kanto
melankolia por ci.
Haltas pasanto.

Dorna renkonto.
En ĝarden`velka rozo.
Reva ponto.


verkis MJadranka