Dolĉaj ammemoroj laŭ ĉinesko /5versoj ,rimaranĝo 3,5,77,5/

Naturkant`.
Suno oriĝas
sur ĉiela arkaĵo.
Lanterne ĝi ruĝiĝas.
Jam vesperiĝas.

Eklumis
Lun` aperanta.
Agrabla paca vesper`.
Pro venteto blovanta,
pro vi pasanta.

Via vizaĝ`
zebre strekita
pro ombreto falinta,
de floro plukita
al vi donita.

Rido via,
kiel venteto.
Tenera animkiso.
Rava hejmbildeto.
Jen ,mi poeto.

Bluas stel`
alte sur la ĉiel`.
Kosma bonvenon al mi.
Ĉu respondi iel?
Venkas lipmiel`.


verkis Miric Jadranka