RUĜA FLAGO
FLIRTAS FIERE.
GLORAS FLAG` TRIKOLORA.
LAZURAS FONTOJ VERE.
BLANKAS MONT-SFERE..

FERVORA
LAND` PLURNACIA,
LABORISTA AG` POVRA,
EVOLUAS MOVAD` SOCIA ,
KREDO DUONPIA.

ĈANTAĜO!
POPOL` MALSANA,
PRO MIZERO ĈIUTAGA
PRO KORUPTO URBANA.
PRO PEREO VANA!

.verkis Miriĉ Jadranka