SERBA KANT `
FORTO KAŜITA.
MILJARA ĤISTORIO
ETERNE PRIKANTITA.
EP ` ASCENDITA.

VEKRIO
EN DECIDA HOR `.
ĈU FENIKSA SAVO NIA
AŬ KOTO JE SERBA KOR `
PRO EUROPA AŬROR `.

.
VERKIS MIRIĈ JADRANKA