Niaj Kristanaj fratoj Katolikoj ricevis Papon!
Mi gratulas al la kredantoj donacante kelkajn Latinajn saĝecojn .

- A verbis ad verbera.-Kiu ne volas vole devas perforte .
- Ad aŭgusta per angusta.- Tra malfacilaĵo ĝis nobleco.
- Acti labores iucundi/sunt/. -Finita laboro agrabla estas.
- Abducent praedam qui oceŭrrit prior.-La kaptaĵon kunportos la unua alvenonto.
-Auxilla humilla firma consensus facit.-La malfortan armeon konkordo faras pli fortan.
-Bis miserum est fulsse felicem.-duoble estas malfeliĉa tiu kiu estis feliĉa.
-Cantilenam eandem canere.-Kanti la saman kanton.
-Mali corvi malum ovum.-De malbona korvo malbona ovo estas.
-Mare ditat, rosa decorat.-Maro riĉigas , rozo ornamigas.
-Qui ventum seminat ,turbinem metet.-Kiu venton semas ŝtormon rikoltos.
-Plus potest negare asinus quam probare.-Azeno pli profetas ol filozofo diras.
-Piscus primum a capite foetet.-Fiŝo malbonodoras de kapo.
-Malum panem tibi tenerum et siligineum fames reddet.-Malsato malbonan panon igos tritikan.
-Incerta popularis aura.-Popolinklino estas malcerta.
-Inscitia mater arrogantie.-Nescio estas patrino de tromemadmiro.
-Quot linguas calles,tot homines vales.-Kiom da lingvoj oni scias tiom da homoj valoras.


La elektitaj saĝecoj estas el la libreto ``Latinaj saĝecoj`` de Dragoljub Rajiĉ,Eldonejo Beograd-2006
Esperantigita de Miriĉ Jadranka