Laŭ certaj aperoj atmosferon oni povas dividi je troposfero ,stratosfero kaj jonosfero.

Atmosfero estas gasa kovraĵo ĉirkaŭata Terglobon.Ĝi turniĝas kune kun Tero en kosmo ĉirkaŭ sia akso.Same atmosfero kune kun Tero rondiras ĉirkaŭ Sunon laŭ eliptica vojo ene de la jaro.Atmosfero havas saman formon kiel la tera globo t.e.je polusoj ĝi estas plateca kaj je ekvatoro konveksa.

Troposfero estas la suba parto de aero enhavanta 3/4de la tuteco /de aero en atmosfero/ La alteco de troposfero ests super ekvatoro ĉirkaŭ 16-18 km,kaj super la polusoj ĉirkaŭ 8km.En troposfero troviĝas la tŭta kvanto de vaporo entenanta diversajn mikrobojn, kaj polvojn .En ĝi fariĝas nebuloj, nuboj el kiuj sur Teron venas kiel pluvo ,neĝo ,hajlo

La sratosfero estas la supra parto de aero de troposfero ĝis 80km.
En stratosfero troviĝas malmulte da vaporo,tial en ĝi ne ekzisas kondenzacio de akvo t.e.ne estas nuboj.
La tavolo inter troposfero kaj stratosfero nomiĝas tropopaŭzo.Ĝia dikeco estas 1-3 km .

Jonosfero estas aerotavolo super 80 km.Ĝi ricevis nomon de ĉeestantaj jonoj t.e. atomoj kun + aŭ - elektriciteto.Ĝi havas la grandan valoron por radio-telegrafio ĉar en ĝi radioaktivaj ondoj rompiĝas ,sorbadas aŭ kurbiĝas.Ĝi estas tre bona konduktoro de elektriciteto.

Esperatigita teksto , pruntedonita el la serba gazeto ``Politiko``.
Esperantigita de MJ