Vi promesis ,se eble mi revenos.
Se eble , mi atendos.
Vi aldonis , se ne ,mi vin kontaktos .
Vi kredis en via reunuiĝo.
Vi petis ke oni vestu vin en blanka kostumo .
Vi elektis la bildon enmetitan sur tombomonumento.
Vi vendis la herbejon por aĉeti memorplaton
por ke ne transdonu kaj ŝarĝigu la familianojn.
Vi pace endormita ĉielen foriris ,
ĉion bezonatan vi jam klarigis.
Nun sur ĉielo vi kaj paĉjo dancas harmonie .
Mi ankoraŭ ĵetas rigardon ĉielen
serĉante ian vian signon detie.

verkis Miric Jadranka