Mia patrino verkis kelkajn hajkojn. Kio estas hajko? Japana fiksforma poemeto el tri versoj de respektive 5, 7 kaj 5 silaboj. Kaj la rimado? ... ne estas deviga.

Ĉielo bluas.

Varmo sur ŝtona ŝtupo.

Kato sunĝuas.

Nia brakumo,

punkto en mia memor'

plena de lumo.

Pluva vetero.

Forpuŝis monotonon

via letero.

Ĉiela arko,

akvarelaj fadenoj

tra pluva parko