Karaj gesamideanoj!

Ankaŭ ĉijare ni organizas la jam tradician Printempan Promenadon!
Jam ni troviĝas en la mezo de la printempo, sed ankoraŭ ne printempas la vetero. Preskaŭ pasis la plej malvarma monato marto de la historio(?) kaj la martaj pluvodraŝoj senĉese vipas la pejzaĵon.

Espereble ne abundos la aprilaj kapricoj kaj ne ĝenos ili la plezuron. Tamen, eĉ la malpli bona vetero ne malkuraĝigos la esperantajn kuraĝulojn!

Ĉifoje ni returnos al niaj radikoj per arbara skolteca promeno. Ni denove elektis la Meerdaal-arbaron, ĉar ĝi havas multajn avantaĝojn.

Ofte jam petis partoprenintoj denove organizi tipan skoltan migradeton kun vaganta ĉasinta kuirmaniero. Al tiu peto ni do nun tiel respondas.

Ni rendevuos sur la malantaŭa stacidoma parkejo de Tienen je la 13a kaj de tie peraŭte forveturos al la skolta bieno “De Kluis” en Sint-Joris-Weert. Komence ni promenos, sekve ni manĝos kaj trinkos
ĝissatiĝe.

Se vi preferas rekte veturi al la skolte bieno, bonvolu mencii tion kiam vi telefonos aŭ sendos retan mesaĝon. La kontribuo, pagenda surloke, sumiĝas je 3,00 eŭroj.

Al multaj el vi la evento memorigos pri antaŭaj sukcesplenaj “skoltaj” promenoj kun enarbaraj kuirado kaj gustumado de diversaj trinkaĵoj.Vi ne timu la eventualon pluvon, ĉar surloke oni povas ŝirmi sin
kontraŭ la belga vetero.

Se vi volas partopreni (ankaŭ kun aliaj personoj), bonvolu kontakti Wim () aŭ Stein () aŭ uzu printempopromenado@ sel-belgio. be antaŭ la 10a de aprilo 2013.

Bonvolu partopreni amase!

Ĝis tiam!

Cindy, Stein kaj Wim