Ada dengar orang kata Bahasa Indonesia ingin menjadi bahasa rasmi Asean Community, itu tidak adil untul menggunakan bahasa kebangsaan sesuatu negara menjadikan bahasa tempatan.

Bahasa Esperanto ialah paling bagus untuk menjadikan bahasa komunitas ASEAN.

Belajar bahasa Esperanto perlu masa yang singkat dan tidak ada diskriminasi tentang perkauman.

Kenapa UNESCO menyesyorkan Esperanto kepada semua ahli UNESCO sejak tahu 1954?

Cubalah anda bagai mana bahasa Esperanto senang dibelajari https://learn.esperanto.com