Coline Munoz, loka artistino, modlas vinberajn grapolojn el kuirota tero, en limigita kvanto. Jen la unuaj fotoj sur la paĝo de Coline Munoz, http://www.ipernity.com/ho me/150991
Tiujn premiojn ŝi kreas ekskluzive por IKoFo.

Aldone, ĉiu partoprenanto estas kore invitita por viziti la urbon kaj ties cirkaŭaĵon, kaj ricevos senpagan restadon dum unu semajno laŭ interkonsento.