Різдво -2013
Venas Kristnaska vespero
Ĝojas ĉielo kaj tero
Fest’ proksimiĝas
Kristo naskiĝas! –
Via kaj mia prospero.