En Ukrainion venis nova sento, tra Ukrainio iras forta voko!
Ne pri Esperanto temas, sed Esperanto helpas, ke ankaû vi eksciu pri tio.
Karaj gefatoj!
Prezidento de Ukrainio, iama krimulo Viktor Janukoviĉ perfidis sian popolon kaj la popolojn de Eûropa Unio. Preparante dum tri jaroj subskribon de La Interkonsento pri la Asocio kun Eûropa Unio, unu semajnon antaû la 29-a de novembro, kiam la subskribo devus okazi, li ŝanĝis sian decidon kaj rifuzis.
Ukrainio eksplodis. De la 23-a de novembro, kiam la ĉefministro Azarov anoncis pri la decido haltigi la subskrinon, tra tuta Ukrainio kaj en dekoj da urboj tra la mondo dekmiloj da homoj – ukrainoj, ukrainanoj, niaj amikoj, honestaj homoj – protestas kontraû la decido. Sur la urboplacoj kolektiĝas la protestantoj – dekoj, centoj, miloj, dekmiloj. Dimanĉe, la 24-an de novembro, en Kyjiv, la ĉefurbo, protestis pli ol centmiloj. La studentoj de multaj unuversitatoj kaj institutoj anoncis la strikon. La manifestantojn kontraûstaras specialaj policiaj taĉmentoj. La fotoalbumon oni povas vidi ĉe la adreso:
www.facebook.com/EuroMaydan/photos_stream?__rev=1024226
Mi tre petas vin rakonti pri tio al viaj parencoj, amikoj, najbaroj, kolegoj! Per tio vi helpos ke en Ukrainio ne plu regu krima potenco, sed venu politika, ekonomia kaj leĝa justeco. Ĉiujn gefratojn en Kristo mi petas preĝe subteni niajn noblajn strebojn!
Oni informas:
“La administracio de la usona prezidento estas petata enkonduki sankciojn kontraŭ la prezidento de Ukrainio Viktor Janukoviĉ pro lia rifuzo subskribi La Interkonsenton pri la Asocio kun Eûropa Unio .
Konvena peticio estas publikigita ĉe la sajto de la administracio de Barack Obama la26-an de novembro.
" Ni ne povas akcepti la fakton, ke prezidento Viktor Janukoviĉ kaj lia registaro neas la rajton de ukrainia popolo iĝi pli proksima al la okcidenta civilizacio " - diras la aŭtoroj de la peticio.
" Ni postulas enkonduki personajn sankciojn kontraŭ Janukoviĉ kaj la Kabineto de Ministroj de Ukrainio, se Janukoviĉ ne subskribos La Interkonsenton pri la Asocio kun EU dum la kunveno " Orienta Partnereco "en Vilno , Litovio , Novembro 29" – estas skribite en la peticio.
La aûtoroj postulas ke la sankcioj estu la malpermeso al Janukoviĉ kaj lia registaro eniri Usonon kaj Eûropan Union, aresti iliajn bankajn kontojn kaj la kontojn de ligitaj kun ili entreprenoj” .
Dankon al ĉiuj, kiuj subtenis nin, subsrkibinte la peticion:
petitions.whitehouse.gov/petition/impose-personal-sanctions-president-ukraine-viktor-yanukovych-and-cabinet-ministers-ukraine-members/h58Fz30V#thank-you=p
p. Serhij Prudko