Al la paŝtisto, kiu paŝtas sian ŝafaron, alvenas en la pasaĝera aŭto iu suspektinda ulo. Li elŝovas la kapon tra la fenestro kaj diras : - Se mi diros al vi kiom da geŝafoj vi havas en Via grego, ĉu Vi donos al mi unu ŝafinon ?
Iom surprizita paŝtisto respondas: - Certe, kial ne.
Tiam suspektindulo eltiras poŝkomputilon, ligas ĝin kun la poŝtelefono, establas la kontakton kun Interreto, vizitas la retejon de NASA, elektas sateliton GPS, fiksas la ĝustajn koordinatojn de la loko, en kiu li sintrovas, kaj sendas ilin al alia NASA-satelito kiu skanas tiun areon kaj eldonas fotojn de superalta kvalito. Tiam ĉi tiu tipo transdonas bildon en unu el la laboratorioj de Hamburgo, kiu post kelkaj sekundoj sendas al li la konfirmon, ke la bildo estis prillaborita kaj ricevitaj datumoj estas konservitaj en la datumbazo. Poste pere de ODBC li konektiĝas al la datumbazo MS - SQL, kopias la datumojn en Excel-tabulon kaj komencas la kalkuladon. Kelkajn minutojn poste li ricevas la rezulton kaj presas 150 kolorajn paĝojn per sia miniatura printilo.
Fine li diras al la paŝtisto : - En Via grego estas 1586 geŝafoj.
- Vere! Ĝuste tiom da geŝafoj en la grego mi havas hodiaŭ. Nu, elektu.
La ulo elektas kaj ŝarĝas en la aûtokofron unu ŝafinon.
Kaj subite la paŝtisto diras : - Hej, se mi divenu kio vi estas, ĉu Vi redonos ĝin al mi ?
Iom pripensinte , la vojaĝanto diras : - Nu, provu .
- Vi estas konsultisto - subite elparolas la paŝtisto.
- Fulmotondro, estas la vero! Kaj kiel vi divenis ?
- Ĝi estis facila - respondis la paŝtisto. - Vi venis , kiam neniu vokis Vin, Vi volas ricevi la pripagon por la respondo je la demando, kiun neniu metis al Vi, kaj la respondon mem mi jam scias, kaj krom tio Vi nenion komprenas en mia laboro. Do redonu mian HUNDON!