Lk. 3, 23 -38
Se kompari la tekston de Luko kun konvena loko en la evangelio de Mateo, ni vidas, ke Luko prezentas la genealogion de Kristo en la inversa ordo. Ĝuste tiel - por montri, ke nun naskiĝinta en la karno estas el Dio (rigardu kiel la genealogio inversas al Dio) kaj, samtempe, por ke ni sciu, ke Filo de Dio fariĝis homo, por ke la prapatroj kaj ĉiuj antaŭuloj iĝu la filoj de Dio.
Ni atentu ankaû jenon : ekzistis kaj ekzistas nekredemuloj, kiuj ne rekonas, ke Jesuon naskis Virgulino. Do, la evangeliisto , volante rememorigi alian homon, kiu sen semo aperis en la mondo, en fino skirbas pri Adamo kaj Dio. Li kvazaû diras : se vi ne kredas ke la dua Adamo - Jesuo Kristo - naskiĝis sen semo, tiam rememoru pri la unua Adamo , kaj vi trovos , ke Dio kreis anakaû lin sen semo. Tial ne estu malkredanto .
Iuj demandas: kial Mateo skribas, ke la patro de Jozef estas Jakob (Mt. 1,16), kaj Luko – ke la patro de Jozef estas Eli (Lk, 3,23)? Ja neeblas ke unu persono estu la filo de du patroj. Ni respondas jene: Jakob kaj Eli estis unusinaj fratoj , ili havis unu patrinon, sed diversajn patrojn. Post la morto de Eli, Jakob prenis lian edzinon por restarigi al sia mortinta bofrato idaron. Do, Jozef , estas la filo de Jakob laû la naturo, kaj la filo de Eli - laŭ la Leĝo. Ja Jakob vere estas lia natura patro, Jozef estas lia propra filo , kaj filo de Eli li estis nur laû la Leĝo. Ĉar la Leĝo ordonis , ke la edzino de tiu, kiu mortis seninfana, edziniĝis kun lia frato, kaj unuenaskito de tiu kuniĝo estos konsiderata la infano de la forpasinto (Readm. 25, 5-6 ). Tiel ambaû evangeliistoj montras, ke Sinjoro naskiĝis por sanktigi kaj la naturon, kaj la Leĝon.
(laû Teofilakto Bulgara)