Mi ne scias, kiu skribis ĉi tiuj vortojn, sed ili ekplaĉis al mi kaj mi proponas ilin al vi en mia modesta traduko

Pri kio Dio ne demandos Vin.


Dio ne demandos Vin per kiu aŭto vi veturis, sed kiom da homoj alveturigis.
Dio ne demandos Vin kiom granda estis via domo, sed kiom da gastoj vizitis ĝin.
Dio ne demandos Vin, kion Vi surhavis sed kiun Vi survestigis.
Dio ne demandos Vin kiom Vi salajris, sed kiamaniere perlaboris la monon.
Dio ne demandos Vin pri Via posteno, sed kiel Vi laboris.
Dio ne demandos Vin, kiom da amikoj Vi havis, sed por kiom da el ili Vi estis amiko.
Dio ne demandos Vin en kiu medio Vi vivis, sed kiel Vi traktis la najbaron.
Dio ne demandos Vin pri koloro de Via haŭto, sed kian koloro havas via karaktero.
Dio ne demandos Vin kial Vi prokrastis akcepti la savon per la kredo.
Li ame venigos Vin al la cxiela hejmo, anstataŭ la pordojn de la infero...
(... Se Vi bedaŭros pri la pekoj kaj eraroj - aldonis mi)