Hodiaû matene, kiam mi legis Lk. 3. 20 -27, kaptis min la ideo skribi kelke da vortoj pri legita. Mi legis en ukraina lingvo kaj nun, komparinte kun E- traduko, vidas malgrandan diferencon en la traduko, kiu tamen estas grava por klarigi miajn matenajn sentojn kaj pensojn. Do, en E-Biblio ni legas: "Kaj li venis en domon". Kaj en ukraina - "Li revenis hejmen". Tiu "hejmen" altiris mian atenton al vorto "ili". Kiuj estas tiuj "ili"? Mi eksentis, ke ne temas pri iuj el la homamaso, sed pri la hejmanoj. Li venis al siaj, kaj ili ne akceptis Lin: "Mi venis en la nomo de mia Patro, kaj vi min ne akceptas" (Joh.5, 43). Kiam Jesuo kelkfoje multobligis la panon kaj la fiŝon, ankaû tiam Lin ĉirkaûis la homamaso, sed al neniu mankis la loko kaj ĉiuj manĝis ĝissate.
Vere, estas komplike profeti en sia Patrujo. Tial liaj parencoj (en E-traduko - amikoj) eliras por kapti Lin. Mirinde - fremduloj serĉas Jesuon kaj la parencojn Li malhelpas! Kaj tiel daûras ĝis nun - estas tiuj, kiuj serĉas Jesuon, kaj estas tiuj, al kiuj Li malhelpas. Mi volas neniam trafi lal lastajn.