SDC11803 cr Karaj gefratoj!
La 5-an de majo mia Eklezio, samkiel aliaj orijentaj, festas Resurekton. Al vi – kiujn mi bone konas, proksimaj kaj foraj, kaj kiujn mi renkontis kaj rekonis dank’ al ĉi tiu paĝo – mi direktas la plej sincerajn salutojn okaze de Pasko! Sinjoro, helpu ke ankaŭ Esperanto bone servu Vin kaj pliobligu niajn fortojn por tio. Ĉiu kristana koro ĉiam estu por Vi la Nova Jerusalemo!