Planoj por la kvara seminario pri AMO en Italio progresas, programo baldau disiros. Iros ankau informoj pri la Tria Tutmonda Konferenco pri la Instruado de Esperanto (Neuchatel, majo 2015). Post tri tagoj laborvizito al Bulgario, kie aktivuloj kaj estraranoj diskutos kun mi pri perspektivoj en la balkana regiono. Poste la 47a Konferenco de ILEI en Montevideo kun malfermo en la nacia parlamento, kie okazis en 1954 la akcepto de la rezulucio favore al Esperanto. UK portos multan laboron por la Komitato; chiu tago ricevos temon lau la Strategia Plano, lunde - konsciigo, marde kapabligo, jhaude komunumo, vendrede kunordigo. Seminarioj matene, forumoj postagmeze (postsekvuloj de la 'sub-komitataj' kunsidoj. Do, multo bolas!