Dum Ipernity havas mian atenton, alighoj alvenas bele por la sekva konferenco de ILEI. Lau lasta raporto 44 alighoj el 17 landoj. La lastaj du konferencoj altiris pli ol 100. Serioze pensu pri partopreno, eblas de Herzberg-Sieber atingi Islandon por la UK. La konferencejo donas chiujn informojn.

Memoru, ke la unua alighlimdato sekvos post deko da tagoj! Kaptu la okazon informighi, kaj alighu en sekvaj tagoj. Belega situo, stimula etoso, konvena grandeco...

Stefan