karaj

Rapida aktualigo de l'nuna stato, antau la eko al Roterdamo. Materialo por la terure malfrua numero 2012-3 de Juna amiko finfine eniras la presejon, cele al dissendo en aprilo. Por 2013-1 ni planas jubilean numeron, pro la 40-jarigho de la revueto. Kurso e125 progresetas. Etapoj 1-3 estas afishitaj en testa retejo, bildoj faritaj ghis 6, kaj morgau la desegnisto ricevos la skizojn por 7 kaj 8. Do, post jaro da plena nenio, la afero ekiras denove.

Kore, Stefan