Sed masturbu vin, kara!
—laŭ ĉinesko Linjiangxian*
I.
dum mia foresto
vi vivas amara
sed masturbu vin, kara
por malsoif’ al
geiĝo para

dece konsolu vin
per ago ripara —
rimedo sanitara
lasu libidon
ludi senbara

II.
mia sola esper’:
nepre ne ŝovu vin
en la truon de virin’
sekse malpura
por kaca uzin’

vi masturbu vin do
ne bridu per abstin’
la mano estas vagin’
frotu re kaj re
ja kvazaŭ en min

Linjiangxian (Feo ĉe rivero): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 5 versoj de 66,7,55 laŭ rimaranĝo xa,a,xa (x=senrima)