Soife al amor’
—laŭ ĉinesko Fendieer
mi jam sub lia pasia kis-duŝ’
moliĝas
kun ovra buŝ’
anhele
ĝemkrie
per mana puŝ’
ĉirkaŭen
kvazaŭ batita muŝ’.

mi jen soife per surdorsa kuŝ’
atendas
nune kun guŝ’
krevita
sukplena
sen ajna fuĝ’
la kacon
por orgia kirl-fuŝ’.
Fendieer (Papilio): ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj kun po 8 versoj de 10,34,334,36 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xxa,xa (x=senrima)