Pretigu vin, kara!
—laŭ ĉinesko Fengrusong*
1.
pretigu vin, la sinjor’,
diru kun fervor’
al mi mielajn vortojn
ĉe l’ orel’
per manlabor’
palpu miajn mamojn
por ekcita humor’

jam bategas mia kor’
dum ĉi tiu hor’
malsekiĝas mia pub’
duras jam mia klitor’
pretigu vin, kara,
por ekstaza amor’!

2.
mi soifas kun pasi’
je am-iluzi’
brakumu min tre stringe
jen sur min
per energi’
knedu mian karnon
ĝis erota ebri’

jam nun vin pretigu vi
preskaŭ sen konsci’
mi ja nereteneble
ĝoj-ĝemas en agoni’
enŝovu vin en min
por piŝtada seri’

*Fengrusong (Vento inter pinoj): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 7 kaj 6 versoj respektive de 7,5,734,66 / 7,5,77,66 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xxa,xa /a,a,xa,xa (x=senrima)