Malaga Esperanto-Asocio's articles

 • Libro-Tago 2015 en Malago (15a/16a decembro)

  - 3 years ago - 2 comments
  Afisho
  La Ekspozicio pri Esperanto-Libroj ĉe la Altlernejo pri Lingvoj en Malago estis inaŭgurita mardon la 15an de decembro je 09h00 far s-ro Alberto Lanzat, respondeculo pri Kulturaj Agadoj kaj estro de la Departemento pri la angla lingvo en ties Altlernejo. Por danki lian kunlaboron kun la ekspozicio organizita de nia Asocio "Marbordo de la Suno", ni donacis por la Biblioteko ekzempleron de "The Sonnest/La Sonetoj" kaj ekzempleron de la lasta libro eldonita en Malago, la verko "Platero kaj mi", de l…

 • Zamenhof-Tago 2015 en Malago

  - December 17, 2015
  E-Domo 08-12-15 Nilsson
  Mardon, la 8an de decembro, ni komune festis kun la asocio Esperanta Naturamikaro la Zamenhof-Tagon ĉe la Naturamika Esperanto-Domo en Malago. Interesa programo kiu inkludis prelegon de s-ano Bertil Nisson pri la enmigrado en Svedio. Post gastronomia regaleto per andaluzaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, sekvis prezentado de la Kamiŝibajo de Giorgio Silfer "Albaniva kaj ŝiaj sep nanoj". Je la fino la ĉeestantoj bankedis kune ĉe restoracio proksime al la maro (ja estis bo…

 • Okazis en Malago: Biciklantaj geesperantistoj

  - April 23, 2013
  Biciklantaj geesperantistoj
  Malaga Esperanto-Asocio "Marbordo de la Suno" estis fondita en majo 2005, do ĉiuj artikoloj, fotoj, raportaĵoj, ktp aperantaj en ĉi tiu Ipernity-blogo speguligas nian poresperantan agadon nur dum la lastaj sep jaroj. Sed la vivo de Esperanto en Malago havas vastan historion, finfine la unua E-gramatiko por hispanoj estis verkita de malagano kaj eldonita jam en 1890. Pro tio ĵus naskiĝis en nia blogo la serio OKAZIS EN MALAGO, kie ni informos, laŭ nia eblo, pri esperantaj okazintaĵoj en Malago. Do, jen la unua: Biciklantaj geesperantistoj.

 • Okazis en Malago: 1959 ZAMENHOF-JARO

  - April 19, 2013
  Post la unua artikolo "Biciklantaj geesperantistoj", jen la dua el la serio OKAZIS EN MALAGO, ĉi-foje sub la titolo "1959 Zamenhof-Jaro", kiam Malago estis elektita kiel kongresurbo de la 20a Hispana Kongreso de Esperanto. La tuta originala materialo pri ĉi tiu kongreso konserviĝas en la historia arkivo de nia E-Asocio en Malago, kreita kaj prizorgata de s-anoj Andres Martin kaj Julio Herrero, do ĉi tiu artikolo celas esti simple grafika raportaĵo pri la solenado de la Zamenhof-Jaro en Malago, kadre de la Nacia Kongreso.

 • Esperanto en Málaga enero 2013

  - December 28, 2012
  Programa de actividades en Málaga para el mes de Enero de 2013: Colegio Al-Andalus Comienzo de un curso elemental de Esperanto el jueves 10 de enero con clases gratuitas todos los jueves de 6 a 7,30 de la tarde, a cargo de Julio Herrero hasta finales de junio (fin del curso escolar 2012-2013). Dirección del Colegio Al-Andalus: calle Gustavo García Herrera, 10 (zona Carranque - Las Chapas). Videoconferencia por Vsee Práctica del idioma mediante videoconferencia en grupo uti…

 • Subvencio de Fonduso Esperanto

  - December 21, 2009
  La Patronaro de la Fondumo Esperanto en Hispanio dum sia kunsido la 15an de decembro 2009 decidis doni monan subvencion al nia E-Asocio en Malago, laŭ nia peto por la aĉetado da 60 ekzempleroj de la libro "El Hombre que desafió a Babel" (La Homo kiu defiis Babelon), kiujn ni disdonas senpage al esperantistoj kaj bibliotekoj en nia provinco. El Patronato de la Fundación Esperanto en España, en su reunión del pasado 15 de diciembre, decidió conceder una subvención a nuestra Asociación de Esperan…

 • ZAMENHOF-TAGO 2009

  - November 25, 2009
  La Zamenhofa Tago (15a de decembro) estas la naskiĝtago de L.L. Zamenhof (1859-1917), la iniciatinto de Esperanto, kaj la plej vaste celebrata festotago en la Esperanto-kulturo. En tiu tago (aŭ en alia konvena tago proksima al ĝi) esperantistoj tra la mondo okazigas specialajn renkontiĝojn por festi la okazon. En Malago ni festos la Tagon de la Esperanto-kulturo la sabaton 12an de decembro ĉe Salono Catedral, Junulara Gastejo de Malago, de la 11a ĝis la 17a horo, kun komuna tagmanĝo…

 • Prezento

  - October 22, 2009 - 1 comment
  Malaga Esperanto-Asocio estas neprofita asocio, kies celo estas la instruado kaj disvastigado de la lingvo Esperanto kaj ĝia kulturo, en Malago kaj ties provinco. Ni organizas senpagajn klasojn dun la lernojaro oktobro-junio, ĉiujare, ĉe la Lernejo Al-Andalus, strato Gustavo Garcia Herrera, n-ro 10, en Malago. Por la baza kurso, ni uzas la metodon de Jorge Hess "Sabe usted Esperanto?", akompanatan de lernolibro kaj ekzercaro, plus 2 KD-oj kun la surbendigo de 20 lecionoj. Periode ni…

 • Presentación

  - October 20, 2009
  Malaga Esperanto-Asocio es una Asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la enseñanza y difusión del idioma Esperanto y su cultura, en Málaga y su provincia. Impartimos clases gratuitas durante el curso escolar octubre-junio, de cada año, en el Colegio Al-Andalus, calle Gustavo García Herrera, 10 (zona Las Chapas-Carranque). Para el curso elemental empleamos el método de Jorge Hess ¿Sabe usted Esperanto?, complementado con un manual de orientaciones y ejercicios, más 2 CD con…