Karaj geamikoj , ĉu vi scias ke la 4an de oktobro, komenciĝos en Salou, urbeto apud Barcelono, la semajno pri turismo kaj Esperanto ?

Jam de pluraj jaroj, mi partoprenas ĝin, kaj estas granda plezuro ĉeesti . Tie oni revidas jam konatulojn kaj ankaù novajn eksterlandajn esperantistojn de multaj eùropaj landoj kaj eĉ de aliaj kontinentoj !

La restado en komforta hotelo estas tre agrabla, la ekskursoj belaj, la kursoj interesaj , la manĝaĵo bonega , ĉio en varmega etoso . Mi tute ne reklamas por tiu semajno, tute ne , sed ĝi ege plaĉas al mi kaj mi ŝatus tie renkonti kelkajn geamikojn el Ipernity !

Plie la semajno ne tro multekostas ! Kiam mi revenos, mi esperas havi belajn fotojn por montri al vi .

Karaj geamikoj bonan tagon al vi kaj cerbumu iomete pri tiu semajno , se ne tiun jaron,eble venontan oni renkontiĝos ĉi tie , ĉu ???????