Kiam mi vizitis Sron Lentaigne, dum pluraj monatoj, en la komenco de mia lernado li diris al mi frazon kiun nun mi diros al vi eĉ se multaj el vi jam konas ĝin, eble kelkaj ankoraù ne konas, do jen kion diris la konata rusa verkisto TOLSTOÏ pri Esperanto :

La ofero kiun alportos ĉiu homo, dediĉinte iom da tempo por

lerno de tiu lingvo, estas tiel malgranda, sed la sekvoj tiel

grandega, ke oni ne povas ne fari tian provon .