NI vidas kutime, ke malfeliĉo kaj malriĉeco regas sur la mondo .

Ne nur la tria mondo estas infero .

Migrado de homoj,

Rapida movo de la varoj,

Facila per reto fluo de ideoj,

Devigus la popolojn unuiĝi .

Kial ? Grava problemo !

Ĉu la repondo estas internacia ekonomio ?

Militoj deciditaj de altranguloj ?

Kiam la popoloj unuiĝos tiam ĉiuj liberiĝos !

Kiel ? Grava demando !

Ĉu la potenculoj rezignos pri siaj povoj ?

Ĉu la homoj iĝos egalaj antaù leĝo kaj kulturo ?

Estas ebleco kiun la estraro ĉiam rifuzis .

Ni esperantistoj havas solvon de jam pli ol unu jarcento :

ESPERANTO, neùtrala pontlingvo,

Jam komencis sian laboron por realigi sian idealon :

JUSTECO  EGALECO  FRATECO   AMO !

 

---- Tiun tekston skribis 4 geesperantistoj el pluraj landoj ( ili ne sciiis kanti, do ili skribis kion ili sentis ) ili estis

Andree Descusses el Francio , Etsko Nakazawa el Japanio , Aùgusto D Ubaldi el Italio kaj Josee Boccadifuoco el Francio