En la centro de Bjalistoko, ĉe la paseo, kiu ligas la malnovan urbodomon kun la Parko de Branicki, estas ĵŭs konstruata la moderna hotelo „Esperanto”.

Ĝi konsisos el 17 ĉambroj (37 dormlokoj) kaj havas standardon de 3-stela objekto. Ĝia investoro jam gvidas ĉe la malnova urbodomo la kafejon „Cafe Esperanto”. La planata termino de la ekfunkciado de la hotelo estas la tria trimestro de 2012. Por konstrui ĝin monon solidare donis la privata investoro, urbo Bjalistoko kaj Eŭropa Unio. Entute c. 22,5 milionoj da zlotoj.