Persikfloroj pompas

—laŭ ĉinesko Shuidiaogetou*

Kovranta l’ monton

ruĝeta kolor’

impresas tre bele.

Je matena hor’

jam multaj turistoj

paŝas inter arboj

ŝmac-laŭdas en ĥor’

envolvate de

aroma odor’.

Abeloj

rondflugas

en labor’

diligente

kolektante kun fervor’

polenon de floroj.

Homoj kaj abeloj

en ruĝeta glor’

ja interagas

kun sincera kor’.

Shuidiaogetou (Preludo de akva melodio): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 9 kaj 10 versoj respektive de 55, 65, 665, 55/333, 47, 665, 55 silaboj laŭ rimaranĝo de xa, xa, xxa, xa / xxa, xa, xxa, xa (x = senrima)