Por amo ne ekzistas medikamento , pri tio scias amanto.
Amo estas kiel bendo sur okuloj , kiel diamanto profunde en koro.
Niajn kapojn la amo ne volas karesi , anstataŭ rido - donas larmon.
Tia estas antaŭ ol estingiĝas.

Por la amo mankas da manieroj , ĉar ĝi ne estas ludo,
La amo , kiel bela malsano , kaptas du korojn.
Per via ĉarmo konkeru ĝin , ke daŭru kun ni ĝis fine.
La sama , enamiginta nin.

Ne povas teni la amo , neniu konas la tagon ,
dum ĝi kaptas nin kiel vento,
Por amo ne ekzistas konsiloj , ne ĉagrenu !
Ĝi estu kun ni , ĉiam laŭvole.

Amante vi estas riĉa , ĉar pri via trezoro vi sonĝas.
La amo ne scias pri malprofitoj kaj tagojn ŝanĝas noktoj.
Ne dividu la amon , amu nur forte per tuta korpo!
Diru multe per la unu vorto !


Provis traduki polajn vortojn de la kanzono - lusia