Belegajn modernajn pentraĵojn de Wolfgang oni povas vidi ankaù sur la reto(same kiel trovi tie multnobrajn notojn pri li, lia arto, liaj ekspozicioj, ktp.). Multajn, sed ne ĉiujn, bedaùrinde !
Havinte intencon lokigi kelkajn liajn verkojn en nian Grupon Vivaldi, mi petis lin pri permeso por fari ĉi-tian agon; kaj, akompanante ilin, publikigi mallongan informon pri li, en esperanto aŭ france. Li konsentis volonte kaj skribis al mi, ke li „atendas kun intereso vidi kiel aspektos similaj notoj en esperanto“.
Alia mia demando ankaŭ ne restis sen respondo kaj li „promesis“, ke certe venos tempo, kiam li pentros „Aŭtunon”, mankantan inter sezonoj de la jaro, dediĉitaj al „Kvar sezonoj“ de Vivaldi. Li afable skribis al mi pri tio, akcentante lian longdaùran simpation al la itala komponisto: “I also painted "spring" listening to music of Antonio Vivaldi and "summer". The pictures are in my myspace acrylic paintings album. I still hope to paint "autumn" some day, to make it complete. Vivaldi was one of the first "classical" composers I got to listen to, and I was surprised about his use of rhythm. This was not what I was used to think about older music, and so I liked it at once”.
Do, momente, ni ĝoju pri tri jam faritaj kaj vidu ilin en nia grupo aù rekte: http://www.myspace.com/wkschweizer kaj wolfgangschweizer.com,
kie, inter aliaj liaj kreaĵoj, oni povas ĝui pentraĵojn, kiuj aperis sub influo de la muziko de Monteverdi (Madrigalo), Skrjabin (Sonato por piano N°10), Arnold Schoenberg (Koncerto por piano N°1), kaj aliaj. Tre agreable estas rigardi geometriajn kompoziciojn de Wolfgang kaj samtempe aùskulti korespondan muzikon de Vivaldi, ekzemple sur You Tube : http://www.youtube.com/wolfgangschweizer
Wolfgang Konrad Schweizer (legu: Ŝvajcer; el Lauchertha en Germanio), 43-jaraĝa, kemiisto laŭ profesio (studoj en U-to de Freiburg) kaj pentristo laŭ alvokiĝo, trovis originalan manieron esprimi siajn sentojn kaj kreis sian originalan stilon en pentro-kaj-skulptarto. Lian stilon vi tuj konstatas rigardante liajn pentraĵoj, evokante (por sin montri kompetenta!) eble Kandinsky, kaj pri la manieron, influojn kaj pri la tekniko li mem skribas jenon, indikinte antaŭe, ke li „kunligas farbojn, muzikon kaj vivon“:
I see life as colorful and not gray. I follow my internal rules of proportion and color, leaving minimalization and elimination concepts behind. Thus the inner music can come forth with no restriction.I started with realistic paintings, then began to develop abstract scrawlings coming to mind automatically. All begins with one decisive line whether I am using pens, watercolor, oils or acrylic paints. The quiet stillness quickly moves to a harmoniously proportioned canvas leaving each side true to the other. Wispy lines, spiral circles, rectangles and triangles are woven in. Upon research, I discovered they share similar features with the ornaments of the Celtic people living in southwest Germany 2500 years ago and the paintings of Wassily Kandinsky.I have been inspired by Van Gogh, Franz Marc, Edvard Munch, George Grosz, Max Ernst, Otto Dix, and many German expressionist in general. I have found inspiration in middle age book paintings and Russian Lacquer paintings on boxes for jewels. ...” (= Lian personan opinion kaj internan emocion rilate al la koloroj kaj farboj oni trovas: http://wkschweizer2.web.officelive.com/default.aspx)
Wolgan ekspozis ofte en Germanio (Freiburg, 1996-2000) kaj nun – daùrigas en Usono (kien li translokiĝis en novembro 2007 kaj membriĝas je l’“Organization for Independent Artists of New York” kaj “Ridgefield Guild of Artists“), kie oni povas vidi liajn verkojn dum unuaj monatoj de ĉi-jaro. Iaroslav matviichine.