Mi komencintas aldoni son-registraĵojn al mia
dosiero de ekzemplaj anglalingvaj frazoj. Jen
estas la adreso:

www.public-domain-materials.com/general-examples-of-english-sentences.html

pvi.

Afable,
Mike JONES
mkj33@yahoo.com
www.public-domain-materials.com